"Мубарекский газоперера-батывающий завод" - организация с ограниченной ответственностю Акци-онерной Компании «Узнефтегаздобыча» Национальной Холдинговой Компании «Узбекнефтгаз».

        Организация с ограниченной ответственностю "Мубарекский газоперерабатывающий завод" занимает показательное место в нефтегазовой промышленности, в экономической развитии народного хозяйства и в обеспечении требования населения на сжиженный газ в Республике Узбекистан.

Источник сырья
        Природный газ, перерабатываемый на установках предприятия, добывается в основном с месторождений, принадлежащих унитарному дочернему предприятию «Мубарекнефтегаз».

                Годовая мощность предприятия

        - Очистка и осушка природного газа - 33,5 млрд.м3  в год 
        - Производства продукции серы -  417 тыс.тонн в год
        - Производства  стабильного газа - конденсата -  186  тыс.тонн в год
        - Производства  сжиженного газа (марки СПБТ, ПБА) - 258 тыс.тонн в год


        Внедрено и успешно действует система менеджмента качества.
        Продукция Мубарекского ГПЗ - сертифицирована  по международным
стандартам качества.
        Покупателями нашей продукции являются  ОАО «Аммофос-Максам», ОАО «Максам-Чирчик», ОАО «Навоиазот», Учкудукское Северное Рудоуправление,  Ферганский НПЗ, АК «Узтрансгаз», ОАО «Мубарекский ТЭЦ» и ряд других предприятий Республики.

Энергетические ресурсы
        Техническая вода, используемая для процесса производства предприятия, поступает по трубам из Шахрисабза и колодцев Кую - Мазара, а тепловая энергия обеспечивается заводскими котельными №1 (1971 г.)  и №2(1980 г.) и 1800 тыс. Гкал. С котельной открытого акционерного общества «Мубарекский теплоэнергетический центр» подается тепловая энергия в пределах 1900 тыс. Гкал  в год.
        Электроэнергией завод обеспечивается от «Мубарекский теплоэнергетический центр», электросетями Мубарек - Карши.

История  УДП "Мубарекского ГПЗ"
        Фундаменту предприятия, один из первенцев нефтегазовой промышленности Республики Узбекистан, первый кирпич положен 23 августа 1965 года. В 1971 года 31 декабря завод был запущен на производству.

        1971-1973 гг. - сдана в эксплуатацию первая очередь завода мощностью 5 млрд. м3  газопереработки.
        1978-1980 гг. - построена вторая очередь завода мощностью 5 млрд. м3 газопереработки в год.
        1980-1981 гг. - пущена в эксплуатацию третья очередь завода мощностью 5 млрд. м3 газопереработки в год.
        1983-1986 гг. - построена четвертая очередь завода мощностью 5,25 млрд.м3 газопереработки в год.
        1990-1992 гг. - запущена пятая очередь предприятия мощностью 6,25 млрд.м3 газопереработки в год.
        1993-1996 гг. - возведена шестая очередь завода мощностью 6 млрд.м3 газопереработки в год.
        2000 г. 25 мая  - Мубарекский газоперерабатывающий завод переименован в Унитарное дочернее предприятие «Мубарекский газоперерабатывающий завод».
        2005 году введен в действие пропановый холодильный комплекс производительностью 13,6 млрд. м3 в год.
        2011 - 2013 гг. - возведена седьмая очередь предприятия мощностью 6,0 млрд.м3 газопереработки в год.
        2012 - 2013 гг. - запущена Установка получения пропано - бутановой смеси  мощностью  до 258,3 тыс. тонн сжиженного газа и до 125 тыс. тонн стабильного конденсата в год.

ООО "Мубарекский ГПЗ" 2016
Эл. почта: mgpz@mgpz.uz
Тел: (+99875) 672 50 07
Факс: (+99875) 672 50 11
ОАО 
«Нефтегазиследование»


        Globallashuv jarayoni hozirgi zamonning eng dolzarb va shiddat bilan ommalashayotgan muammosiga aylanib bormoqda. Globallashuvning salbiy oqibatlari uning ijobiy ko'rinishlarini tobora yo'qolishiga sabab bo'lmoqda. Aslida ham shundaymi? Globallashuv tushunchasining asl mohiyati nimada? Bu tushuncha XX asrning 80-yillari boshlarida amerikalik olim T.Levitt tomonidan iqtisodiy tushuncha sifatida uning "Garvard biznes revyu" maqolasida ilk marotaba qo'llanilgan edi. Mazkur maqolada u dunyoda iqtisodiy integratsiyaning ijobiy omili va milliy iqtisodiyotning natijali o'zgarishga ko'makchi sifatida qabul qilingan edi. Hozirgi davrda globallashuv ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy jarayon sifatida keng o'rganilmoqda. Hammamizga ma'lumki, globallashuv jarayonidan ikki xil maqsadda foydalaniladi: ezgulik va yovuzlik. Ezgulikni maqsad qilgan harakatlar davlat va jamiyat taraqqiyoti uchun xizmat qiladi. Yovuzlik maqsad qilingan harakatlar esa davlat va jamiyat tanazzuliga xizmat qiladi.

Globallashuv jarayoni va ommaviy tahdid

        Globallashuv jarayoni jamiyatning barcha sohalariga birdek o'zining keskin ta'sirini o'tkazmoqda. Dastavval iqtisodiy sohada namoyon bo'lgan ushbu tushuncha dunyoda axborot almashinuvining o'sishi bilan madaniyat, ilm-fan sohasiga ham kirib keldi. Globallashuvning avj olishi millat «chegaralarini» yo'q qilib yubormoqda, ommaviy ma'naviyatni shakllantirishga olib kelmoqda. Buning natijasida har bir millatga xos bo'lgan urf-odat, an'ana, qadriyatlar o'z ahamiyatini «yo'qota» borish xavfi yuzaga kelmoqda. Bu millatning ma'naviy qashshoqlashuvi sodir bo'lishga, ularning o'zligini anglamaydigan manqurtlariga olib keluvchi tahdidlarni yuzaga keltirmoqda.        Axborot globallashuvi va yoshlar ma'naviyati, axborot oqimining yoshlar ma'naviyatiga ta'siri xususida so'z yuritganimizda esa avvalo bu masala zamirida jamiyatimizning, davlatimizning milliy xavfsizligi yotganini nazarda tutishimiz lozim. Zero bu mavzuda so'z yuritar ekanmiz avvalo ikki masala mavzuning dolzarb nuqtasiga aylanadi: birinchisi axborot oqimi-mafkuraviy tahdid; ikkinchisi - yoshlar ma'naviyati, ya'ni turli xildagi axborotlarga nisbatan yoshlarimizda shakllangan immunitet masalalaridir. Buni biz barcha uchun keng ommalashib ulgurgan internet misolida ham ko'rishimiz mumkin.         Internetning salbiy ta'siri:a)yot, buzg'unchi g'oyalarning kirib kelishi (diniy ekstremizm, millatchilik, irqchilik, sadizm misolida);b)g'arb yashash tarziga xos, lekin o'zbek mentalitetiga zid g'oyalar, qarashlarning yoshlarga ta'siri (kiyinish, chekish, pirsing, tatuirovkalar va hokazo);c)pornografik axborotlarning yoshlar tarbiyasiga ta'siri;d)tekshirilmagan axborotlar (bo'xtonlar).        Shuningdek, internetning ulkan imkoniyatlari, unda axborot oqimining tezkorligi, auditoriyaning cheklanmaganligi, o'z maqsadlarini terroristik yo'l bilan amalga oshirishni odat qilib olgan - yovuz kuchlarning manfaatlariga ham xizmat qiladi.        Internetdagi faoliyatning ijobiy tomonlari quyidagilar bo'lishi mumkin:A) dunyoqarashning kengayishi;B) obyektiv va negativ axborotlarni qabul qilib, ularni tahlil qilish imkoniyati (bunda yosh yigit yo qizning axborotga «to'q bo'lishi» va ularni saralay olish qobiliyati muhim ahamiyat kasb etadi.         Agar unda axborotga bo'lgan «did» bo'lmasa, u axborot oqimida «cho'kib» ketishi mumkin ya'ni, ta'siriga berilib ketishi);C) masofaviy o'qishlarda ishtirok etish imkoniyati;D) axborotlarni tanlash imkoniyati borligi.        Axborot hurujlariga qarshi turish uchun nimalar qilish lozim:Х Loqayd bo'lmaslik;Х O'z qat'iy pozisiyasiga ega bo'lish;Х O'z pozisiyasini argumentlay bilish;Х Hozirjavoblik (har bir hurujga vaqtida javob qaytarish).        Bugungi kunda jamiyatimizda kechayotgan globallashuv jarayonlarida e'tiborli bo'lish, yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlash lozim. Buning uchun:- ularda, turli xildagi ma'naviy tahdidlarga qarshi immunitetni shakllantirish;- yoshlarni ma'naviy merosimiz namunalari bilan muntazam ravishda tanishtirib borish;- yosh bolalarga mobil telefonlar va kompyuter o'yinlarining inson sog'ligi, ma'naviyati, ongiga yetkazadigan salbiy ta'sirlari haqida tushuntirish ishlari olib borish lozim.        Ma'lum bir yoshning ko'p kitob o'qishi, o'z mamlakati tarixini o'rganishi, urf-odatlarga nisbatan hurmat ruhida tarbiya topishi, bir so'z bilan aytganda, unda milliy e'tiqod - milliy faxr shakllanishi inson ma'naviyati shakllanishida muhim o'rin tutadi. O'z millati qadriyatlarini qadrlagan, o'z tarixini bilgan, Vatanga e'tiqodi shakllangan yoshlarning axborot oqimlarining ta'siriga tushib qolish ehtimoli kam. Chunki bunday yoshlarda o'ziga xos psixologiya va masalaga o'ziga xos yondashuv paydo bo'lgan bo'ladi. U har qanday axborot zamirida ma'lum bir maqsadni ezgu maqsadni ko'zlagan bo'ladi.
"Kamolot" YoIH Muborak gazni qayta ishlash zavodi boshlang'ich tashkilot yetakchisi Ochilov Yusufjon Azamat o'g'li