"Муборак газни қайта ишлаш заводи" МЧЖ

"ЎзНГҚЧ" АК
"Ўзбекнефтгаз" МХК

 МУБОРАК ГҚИЗМУБОРАК ГҚИЗ 

 МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИМАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ 

Ўзбекча
Русский
 0 (375) 672 50 07
    mgpz@mgpz.uz

Давлат рамзлари
Давлат рамзлари
Чоп этиш
Сайт харитаси
Фотогалерея
Созлаш
Экология
Вакансия
Перейти к контенту

Главное меню:

   Муборак газни қайта ишлаш заводи мамлакатимиз фахри, иқтисодиётимизнинг асосидир.
                    И. А. Каримов
ЯНГИЛИКЛАР ва МАҚОЛАЛАР
ДИНИЙ ЭКСТРЕМИЗМ ВА УНГА КАРШИ КУРАШ
Ислом динини никоб килиб, одамларни бир-бирга карши куйиб кон тукишни ташкил килаётган, амалда узини хузур халоватини уйлаётган кимсаларни Европада фундаменталистлар, Марказий Осиёда акидапарастлар ёки экстремистлар деб атайдилар. Экстремист лотинча суз булиб «ута», яъни ижтимоий сиёсий характердаги муаммоларни хал этишда, ута кескин чора тадбирлар, фикр
Опубликовано - 16/11/2017 10:34:00
XAТAРГA ТУСИК ТOРТAЙЛИК!
«Сиз яшaётгaн шaхaрдa, кишлoкдa, мaхaллaдa нeчтa кутубxoнa, китoблaр ёки мaтбуoт дукoни бoр?» Дaбдурустдaн бeрилгaн ушбу сaвoлгa жaвoб кaйтaриш учун бир нeчa дaкикa уйлaниб кoлишингиз тургaн гaп. Лeкин сурoвни бoшкaчaрoк куйсaк-чи: «Сиз истикoмaт килaётгaн худуддa нeчтa интeрнeт кaфe, компьютерxoнa ёки видeoбaрлaр фaoлият курсaтмoкдa?» Ишoнчимиз кoмилки, сиз «Сaнaб
Опубликовано - 16/11/2017 10:31:00
Диний экстремизм ва терроризмнинг жамият
Бугун биз ўз олдига эзгу ва улуғ мақсадлар кўйиб, тинч осойишта ҳаёт кечираётган, авваламбор, ўз куч ва имкониятларига таяниб, демократик давлат ва фуқаролик жамияти қуриш йўлида улкан натижаларни қўлга киритаётган жаннатмакон мамлакатда яшамоқдамиз. Мустақил Ўзбекистонимиз жаҳонга юз тутиб, гуллаб яшнамоқда. Мустақиллик ривожланишнинг бир нечта жабҳалари
Опубликовано - 8/9/2017 16:43:00
Гиёхвандлик балоси
Хaётдa хaр кимнинг уз мaксaди бoр. Кимдир oлий укув юртидa укиб, илмли, eтук мутaxaссис булишни истaйди, янa кимдир кaсб-хунaр эгaллaшни. Кимнингдир oрзуси сунгги русумдaги мaшинa хaйдaш булсa, бoшкa бирoвнинг истaги дaнгиллaмa уй-жoй. Oрзулaр, мaксaдлaр, тилaклaр турли xил. Aммo, улaрнинг бaрчaсини бир истaк бирлaштирaди, мужaссaмлaштирaди. Бу – яхши яшаш,
Опубликовано - 8/9/2017 16:42:00
Ёш мутахассислар Форуми
Опубликовано - 22/8/2017 15:25:00
“МГҚИЗ” МЧЖ да фаолият юритаётган ёшлар учун ташкиллаштирилган саёхат
Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 05-июлдаги «Ёшларга оид давлат самарадорлигини ошириш ва Узбекистон ёшлар иттифоки фаолиятини куллаб-кувватлаш тугрисидаги ПФ-5106 сонли фармони, Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18-июлдаги «Узбекистон ёшлар иттифоки фаолиятини такомиллаштиришга доир комплекс чора-тадбирлар тугрисидаги»
Опубликовано - 22/8/2017 15:20:00
"МГҚИЗ" МЧЖ виртуал қабулхонаси


"Муборак ГҚИЗ" МЧЖ виртуал қабулхонасига бугунги кунга қадар келиб тушган мурожаатлар сони:
0

Шундан, кўриб чиқилган ва ижобий хал қилинган мурожаатлар сони:
0

Шундан, кўриб чиқиш жараёнида бўлган мурожаатлар сони:
0
Ўзбекистон Рес, Қашқадарё вил,
Муборак тум, Саноат майдони.
Тел: 0 (375) 672 50 07,  (факс) 0 (375) 672 50 11
E-mail: mgpz@mgpz.uz, muborakgpz@exat.uz
© 2017 "МУБОРАК ГҚИЗ" МЧЖ  Дизайн: АКТЖЭ ва РХ
Вакансия
Экология
Созлаш
Фотогалерея
Сайт харитаси
Чоп этиш
Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат Портали
Ягона Интерактив Давлат Хизматлари Портали
Ўзбекистон Республикаси Электрон Ҳукумати
Ишонч телефони: +998 90 428 87 50,     portal@mgpz.uz
Назад к содержимому | Назад к главному меню