Гиёхвандик аср вабоси. Хаёт гузаллигига рахна солувчи иллат. - ЯНГИЛИКЛАР - "Муборак газни қайта ишлаш заводи" МЧЖ

"ЎзНГҚЧ" АК
"Ўзбекнефтгаз" МХК

 МУБОРАК ГҚИЗМУБОРАК ГҚИЗ 

 МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИМАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ 

Ўзбекча
Русский
 0 (375) 672 50 07
    mgpz@mgpz.uz

Давлат рамзлари
Давлат рамзлари
Чоп этиш
Сайт харитаси
Фотогалерея
Созлаш
Экология
Вакансия
Перейти к контенту

Главное меню:

Гиёхвандик аср вабоси. Хаёт гузаллигига рахна солувчи иллат.

"Муборак газни қайта ишлаш заводи" МЧЖ
Чоп этилди кириш Жамият ·
 
       Инсон умрини окар сувга киёслайдилар. Ана шу хаёт гузаллигидан завк олиш, оила аъзолари, якин кариндошлари, дустлари мехридан бахраманд булиш учун яшаш имкони одамга бир марта берилади. Утган вактни оркасига кайтариб булмаслигини эса хаммамиз яхши биламиз.
 
       Афсуски, буни вактида англай олмайдиган айрим кимсалар хам орамизда учраб туради. Улар вактинчалик хою-хавасга берилиб, салбий иллат исканжасига тушиб коладилар. Биргина аср вабоси дея таърифланаётган гиёхвандлик балоси хам минг-минглаб одамлар хаётига рахна солаётган, кишилик жамияти тараккиётини таназзулга бошлаётган ана шундай мудхиш иллатлардан биридир.
 
Энг ачинарлиси, дунё микёсида гиёхвандликка карши кенг микёсда кураш олиб борилаётганига карамай бу иллатга батамом чек куйилмаяпти. Негаки, бунинг оркасидан катта даромад топиб, бировларнинг азобланиши хисобига булсада бойишни хохловчи кимсалар хар кандай ёвузлик ва хунрезликлардан тап тортишмаяпти.
 
Албатта, мамлакатимизда гиёхвандликка карши курашиш, наркотик моддаларни етиштириш хамда унинг ноконуний таркалишининг олдини олиш борасида изчил харакатлар амалга оширилмокда. Бу борада катор конун ва карорлар кабул килиниб, бу иллатга карши мунтазам равишда чора-тадбирлар кулланилмокда. Ахоли, айникса ёшлар уртасида ушбу салбий холатларга карши огохликка чорловчи таргибот-ташвикот ишлари олиб бориш йулга куйилган.
 
       Халкимиз орасида касални даволагандан кура, унинг олдини олган афзал, деган ran бор. Шу нуктаи назардан олиб Караганда, гиёхвандликка карши курашишда кенг жамоатчиликнинг фаол иштирокини таъминлаш, барчани хушёрлик ва огохликка чорлаш, мазкур иллатнинг томир ёйишига йул куймаслик мухим урин тутади. Жамиятда, айникса ёшлар уртасида соглом турмуш тарзини шакллантириш, улар онгида гиёхвандликка нисбатан нафрат уйготиш мухим хисобланади. Шундай экан, хаёт кушандаси булган «огу»дан доимо йирок булинг."МГҚИЗ" МЧЖ бошланғич
хотин-қизлар қўмитаси
раиси ўринбосари
Г. Ю. СиддиқоваИзоҳлар йўқ

Ўзбекистон Рес, Қашқадарё вил,
Муборак тум, Саноат майдони.
Тел: 0 (375) 672 50 07,  (факс) 0 (375) 672 50 11
E-mail: mgpz@mgpz.uz, muborakgpz@exat.uz
© 2017 "МУБОРАК ГҚИЗ" МЧЖ  Дизайн: АКТЖЭ ва РХ
Вакансия
Экология
Созлаш
Фотогалерея
Сайт харитаси
Чоп этиш
Ўзбекистон Республикаси Ҳукумат Портали
Ягона Интерактив Давлат Хизматлари Портали
Ўзбекистон Республикаси Электрон Ҳукумати
Ишонч телефони: +998 90 428 87 50,     portal@mgpz.uz
Назад к содержимому | Назад к главному меню